Last van stress? Slaapproblemen? Een verkeerde leefstijl? Relatieproblemen? Onbegrepen lichamelijke klachten?
Onbegrepen lichamelijke klachten? Relatieproblemen? Slaapproblemen? Last van stress? Een verkeerde leefstijl?
Weer uitgerust opstaan?
Een helpende hand nodig?

en meer...

Home     en meer...
MEER THERAPIE

Naast fysiotherapie, haptotherapie en psychosomatische fysiotherapie heb ik de loop van de jaren diverse andere opleidingen en nascholingen gevolgd. Veel daarvan vindt u terug in mijn behandelingen. Het beeld van een gereedschapskoffer werkt daarbij verhelderend. In de loop van de jaren is mijn koffer rijk gevuld geraakt met verschillende waardevolle gereedschappen. Om een reparatie ( therapie ) uit te voeren heb ik zodoende de beste gereedschappen voorhanden. Omdat er veel soorten gereedschap zijn kunnen er veel verschillende soorten reparaties worden uitgevoerd. Hieronder vindt u enige van deze 'gereedschappen' en worden ze toegelicht.


mindfulness
Mindfulness stimuleert een open en accepterende houding zowel t.o.v. de binnen wereld alsook de buiten wereld. In mijn therapiesessies maak ik veelvuldig gebruik van mindfulnessoefeningen. Een aantal oefeningen vindt u terug in het patientenportaal.
acceptatie en commitment therapie
Oftewel ACT. Bij ACT gaat het om het vergroten van de psychische flexibiliteit. Omdat veel van ons lijden voortkomt uit ons denken en onze taal,  neemt ACT hier afstand van en richt zich op de levenswaarden die men heeft. Door je steeds aan deze ( innerlijke ) waarden te commiteren leef je uiteindelijk niet meer vanuit je hoofd maar vanuit je waarden. Hierbij maakt ACT veel gebruik van mindfulness oefeningen.
slaapproblemen
De maatschappij waarin we leven jaagt ons op en zet velen van ons onder een enorme druk. Door onze 24 uurs economie wordt ons bioritme verstoord. Dit alles blijft niet zonder gevolgen. Onze gezonde nachtrust die zo hard nodig is voor hertsel, laat steeds vaker te wensen over. Daarom heb ik me verder verdiept, middels nascholingen, hoe weer tot een gezonde nachtrust te komen.
leefstijlcoaching
Gezond leven, waardoor klachten mogelijk voorkomen worden, wordt steeds belangrijker. Gelukkig maar want voorkomen is beter dan genezen. Soms valt het echter niet mee om ingesleten patronen te doorbreken en nieuwe aan te leren. Daarom heb ik scholing gevolgd en mij verdiept in hoe je je leefstijl kunt veranderen. Meer informatie hier over vindt u op de pagina leefstijlcoaching.
systemische werken
Beter bekend als familieopstellingen. Bij deze manier van werken is het uitgangspunt dat mensen een onderdeel zijn van een systeem,
bijvoorbeeld een familie, een gezin of een bedrijf, en binnen dat systeem een eigen plek innemen die deels hun doen en laten bepaalt. Wanneer er binnen dit systeem een verstoring plaats vindt, kan dat dus van invloed zijn op het functioneren van mensen, omdat een systeem altijd zal streven naar een balans. Zelfs gebeurtenissen uit andere generaties kunnen zo het huidige functioneren beïnvloeden. Binnen de therapiesessies maak ik, waar nodig, gebruik van deze manier van werken.
coaching
De praktijk is een partner van het CSR. Het Expertisecentrum voor Stress & Veerkracht.
CSR staat voor Chronische Stress Reversal. Het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.
Ook bij het CSR pakt men stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan.
Lichaam, gedrag en psyche krijgen alle drie aandacht tijdens de coaching.