Last van stress? Slaapproblemen? Een verkeerde leefstijl? Relatieproblemen? Onbegrepen lichamelijke klachten?
Relatieproblemen? Onbegrepen lichamelijke klachten? Een verkeerde leefstijl? Last van stress? Slaapproblemen?
Gespannen? Angstig? Gestresst?
Weer uitgerust opstaan?
Leren ontspannen?
Herkent u dit?

Psychosomatische fysiotherapie

Home     Psychosomatische fysiotherapie

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Fysiotherapie volgens de psychosomatiek gebruikt het lichaam als aangrijpingspunt om patiënten te behandelen en te begeleiden bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.
De therapeut werkt volgens het bio-psycho-sociaal model. Dit houdt in dat hij/zij de lichamelijke, sociale en psychische aspecten, waaronder leef-en werkomstandigheden bij de behandeling betrekt.
Voor wie is psychosomatische fysiotherapie?
Wanneer spanningen of stress uw leven negatief beïnvloeden, kunt u gebruik maken van psychosomatische fysiotherapie. Het leren omgaan met stress en hoe te ontspannen is het uitgangspunt, zodat u ongezonde stress de baas blijft.
Wat zijn spanningsklachten?
Er is sprake van een spanningsklacht als u lichamelijke klachten heeft, die verband houden met psychische overbelasting. Deze klachten worden ook wel '" psychosomatische klachten" genoemd. De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. De lichamelijke klachten staan meestal op de voorgrond, maar medisch onderzoek geeft geen aanwijzing voor een duidelijke oorzaak. Psychische klachten en maatschappelijke omstandigheden hebben invloed op het lichamelijk functioneren en ook andersom beïnvloeden lichamelijke klachten het geestelijk en maatschappelijk functioneren. Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent, of meer last heeft van vermoeidheid of pijn. Deze klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:
 • Hoog ervaren werkdruk;
 • Conflicten;
 • Emotionele gebeurtenissen;
 • Relationele problemen;
 • Verlies van dierbaren;
 • Opstapeling van dagelijkse stress;
 • Ernstige ziekteprocessen.

Wanneer deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daar door uw weerstand, zowel fysiek als mentaal, afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.
Hoe uiten psychosomatische klachten zich?
In psychische klachten zoals:

 • algeheel gevoel van onbehagen;
 • lusteloos zijn;
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn;
 • slecht slapen of te veel slapen;
 • concentratievermindering;
 • somber zijn, veel piekeren;
 • angstig en/of onzeker zijn;
 • niet meer kunnen genieten en ontspannen;
 • overmatig eten, roken en medicijngebruik.

In lichamelijke klachten zoals:
 • vermoeidheid;
 • duizeligheid;
 • burn-out;
 • spier- en gewrichtspijnen;
 • hoofdpijn; nek- en rugklachten;
 • benauwdheid, druk op de borst; hartkloppingen;
 • hyperventilatie;
 • bekkenpijn en bekkenklachten;
 • maag- en buikklachten;
 • verlaagde weerstand;
 • (chronische) onbegrepen klachten.
Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?
Allereerst zijn een gesprek en onderzoek nodig om uw klachten te begrijpen en, waar nodig, te verduidelijken en toe te lichten. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag leert u luisteren naar uw lichaam en de (stress)reacties van het lichaam te begrijpen. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.
samenwerking
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten , vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen, zoals de verwijzend arts of specialist, psycholoog, bedrijfarts en andere disciplines. Het op elkaar afstemmen van behandelingen vergroot immers de kans op sneller herstel.
Wat is het doel van de therapie?
Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden;
Het bewust worden en beïnvloeden van de ademhaling en het ervaren van de adem en emotie;
Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording;
Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte, langzaam toenemende fysieke belasting;
Het aanvoelen en respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch;
Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren;
Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten;
Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beínvloed worden.
Waaruit bestaat de therapie?
De aard en de vorm van de gekozen behandeling worden bepaald door de aard van de klachten, de hulpvraag en de samen met u bepaalde doelstellingen.

Naast een aantal gebruikelijke fysiotherapeutische behandelvormen wordt gebruik gemaakt van specifieke therapievormen:

Specifieke bewustwordingsmethodieken;
Ontspanningsmethodieken;
Lichaamsgerichte interventies;
Cognitief-gedragsgerichte interventies;
Communicatiemethodieken;
Stressmanagement.
Vergoeding
Sinds 1-1-2019 heeft de praktijk geen contracten meer met zorgverzekeraars. Dit is een bewuste keuze. hierdoor kan er meer tijd besteed worden aan uw behandeling. Zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten wanneer u de rekening bij hen indient.

Psychosomatische fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de algemene fysiotherapie.